• پست الکترونیک

    btco[at]partlastic.com
  • تلفن تماس

    5 - 32404181 - 051

کف پوش RT100

کف پوش در مشخصات  عرض 100 طول 100 ضخامت 4.5 سانتی متر و 33 تا 34 کیلوگرم